Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

VL 73754/2014 Os-1228/15 , Stran 273
VL 73754/2014 Os-1228/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Javornik, Pristaniška ul. 8, Koper - Capodistria, proti dolžniku Janezu Hočevar, Krka 60, Novo mesto, zaradi izterjave 563,08 EUR, sklenilo: dolžniku Janezu Hočevar, Krka 60, Novo mesto, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Majda Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo mesto. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 1. 2015

AAA Zlata odličnost