Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

VL 32588/2014 Os-1219/15 , Stran 273
VL 32588/2014 Os-1219/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Andreju Šmerc, Mariborska cesta 181, Škofja vas, ki ga zastopa začas. zast. odv. Nina Peček, Trg celjskih knezov 6, Celje, zaradi izterjave 615,82 EUR, sklenilo: dolžniku Andreju Šmerc, Mariborska cesta 181, Škofja vas, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Nina Peček, Trg celjskih knezov 6, Celje. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 12. 2014

AAA Zlata odličnost