Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

P 5/2015 Os-1194/15 , Stran 273
P 5/2015 Os-1194/15
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Ivanke Zupančič, stan. Mucherjeva ulica 6, p. Ljubljana, ki jo zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper toženo stranko Žarko Cunjac, neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 4.000,00 EUR, izven narok dne 26. 1. 2015, sklenilo: toženi stranki Cunjac Žarku, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odv. Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 5/2015.
Okrajno sodišče v Krškem dne 26. 1. 2015

AAA Zlata odličnost