Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

IV P 319/2014 Os-4224/14 , Stran 273
IV P 319/2014 Os-4224/14
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici mag. Meti Pristavec, v pravdni zadevi tožeče stranke Mateje Princewill, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, ki jo zastopa Danica Novak Kenda, odvetnica iz Radovljice, zoper toženo stranko Idahosa Osarobo Princewill, No 2a 2 Nd Idenhen Street Off Okhoro, Road Benin City Edo State, Ng, Nigerija, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo, plačila preživnine in določitve stikov, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), Idahosi Osarobo Princewill, No 2a 2 Nd Idenhen Street Off Okhoro, Road Benin City Edo State, Ng, Nigerija, postavilo začasno zastopnico odvetnico Marjeto Hudovernik, Likozarjeva 1, Kranj. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju dne 7. 11. 2014

AAA Zlata odličnost