Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

P 151/2014 Os-1218/15 , Stran 272
P 151/2014 Os-1218/15
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Golobič, Omota 2, Semič, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlem Mauser Jakobu, Omota 2, Semič, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 600,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 23. 12. 2014 postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Mauser Jakobu, Omota 2, Semič. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Mauser Jakobu, Omota 2, Semič, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 23. 12. 2014

AAA Zlata odličnost