Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

SV 128/15 Ob-1360/15 , Stran 271
SV 128/15 Ob-1360/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 128/15 z dne 17. 2. 2015, je 2-sobno stanovanje, po podatkih GURS-a s št. 3, v izmeri 68,80 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega objekta Kurirska pot 28, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s št. stavbe 2110-197, stoječega na parc. št. 727/20, k.o. 2110 Grad, v solasti Tomaža Ergaverja, Cesta talcev 7, 4270 Jesenice in Stanislavke Čivčić, Mizarska pot 7, 1000 Ljubljana, vsakega do ½, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 2015, opr. št. SV 72/15, notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje terjatve v 57.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 3,200% letno, z odplačilom kredita v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo 15. 3. 2035, z vsemi ostalimi pripadki, zamudnimi obrestmi, obrestmi po povišani obrestni meri, pribitki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz tega notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5594/0025129 -00 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, s pravico upnice razdreti kreditno pogodbo in zahtevati plačilo preostalih anuitet pred njihovo zapadlostjo v plačilo.

AAA Zlata odličnost