Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

SV 191/15 Ob-1352/15 , Stran 271
SV 191/15 Ob-1352/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 191/15 z dne 16. 2. 2015, je bilo enosobno stanovanje št. 19, v 2. nadstropju, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 28 v Tržiču, v velikosti 38,20 m2, ki stoji na parceli št. 406/0 in parceli št. 410/0, obe k.o. 2143 – Tržič, last zastaviteljice Elvire Biberović, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 1. 2002 sklenjene z Jasno Lemeš por. Alekić kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost