Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

SV 67/2015 Ob-1343/15 , Stran 271
SV 67/2015 Ob-1343/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 67/2015 z dne 2. 2. 2015, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja triinpolsobno stanovanje v Brežicah v stanovanjskem bloku v Maistrovi ulici 2, Brežice, stanovanje št. 27, v 7. nadstropju, v izmeri 98,66 m2 in klet št. 127, v stavbi št. 166, k.o. 1300 Brežice, ki stoji na parc. št. 280/3, 278/2, k.o. 1300 Brežice, katerega lastnik je Đarmati Igor, roj. 20. 9. 1977, Slomškova ulica 11, 8250 Brežice, na osnovi notarskega zapisa prodajne pogodbe SV 970/2014 z dne 24. 12. 2014, sklenjene s Šinko Deanom in Šinko Karmen kot prodajalcema in Đarmati Igorjem kot kupcem, zastavljena v korist upnika SKB banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000 za zavarovanje denarne terjatve: Hipotekarni kreditni pogodbi za stanovanjski kredit 286306-001 z dne 22. 1. 2015.

AAA Zlata odličnost