Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Ob-1337/15 , Stran 259
Ob-1337/15
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Obveščamo vas, da se Jernej Mravljak, rojen 8. 4. 1978 v Mariboru, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5 (zaposlen v Odvetniški družbi Zdravković o.p. – d.o.o.). Obveščamo vas, da se Jure Mercina, rojen 27. 10. 1985 v Ljubljani, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dunajska cesta 159 (zaposlen v Odvetniški pisarni Blaž Pate d.o.o.). Obveščamo vas, da se Suzana Zupan, rojena 3. 1. 1985 v Celju, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, Trg celjskih knezov 6 (zaposlena pri odvetniku Dušanu Korošcu). Obveščamo vas, da se Barbara Nastran, rojena 24. 4. 1970 v Kranju, z dnem 17. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Stritarjeva ulica 7. Obveščamo vas, da se Lara Mikuž, rojena 15. 12. 1980 v Šempetru pri Gorici, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Kolodvorska ulica 8. Obveščamo vas, da se Mateja Čuk Anžlovar, rojena 12. 2. 1980 v Ljubljani, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se Tjaša Gojkovič, rojena 30. 3. 1983 v Mariboru, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šlandrova ulica 4 (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.). II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Obveščamo vas, da se Andrej Slivnik, odvetnik iz Ljubljane, rojen 31. 12. 1967 v Ljubljani, z dnem 4. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi s 8. točko prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu. Prevzemnik odvetniške pisarne Andreja Slivnika je odvetnik Miha Kunič, Salendrova 4, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da se Darko Repenšek, rojen 13. 3. 1957 v Beogradu, odvetnik iz Velenja, Šaleška cesta 19 (zaposlen v Odvetniški družbi Čevnik, o.p., d.o.o.), z dnem 18. 1. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se mag. Dina Bulog, LL.M., odvetnica iz Ljubljane, Trdinova ulica 5 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o.), z dnem 31. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se Vesna Okršlar, rojena 25. 4. 1967 v Kranju, odvetnica iz Kranja, Koroška cesta 21, z dnem 30. 11. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Prevzemnica odvetniške pisarne Vesne Okršlar je Darja Roblek, odvetnica iz Odvetniške pisarne Darja Roblek, d.o.o., Kranj, Koroška cesta 21. Obveščamo vas, da se Biserka Avsec, rojena 25. 11. 1957 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem 28. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Prevzemnica odvetniške pisarne Biserke Avsec je Barbara Elora Kovič, odvetnica iz Ljubljane, Štefanova 12. Obveščamo vas, da se Matjaž Verbič, rojen 18. 5. 1985 v Slovenj Gradcu, odvetnik iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen v Odvetniški družbi Križanec & Potočnik o.p., d.o.o.), z dnem 30. 1. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se Branka Jambrovič, rojena 24. 3. 1953 v Ljubljani, odvetnica iz Domžal, Ljubljanska cesta 90, z dnem 22. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi s 7. točko prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu. Prevzemnik odvetniške pisarne Branke Jambrovič je odvetnik Bojan Makovec, Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale. III. Spremembe Obveščamo vas, da odvetnica Špela Pavšič, rojena 13. 8. 1981 v Ljubljani, z dnem 8. 2. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, gsm: 041/386-365, e-pošta: spela.pavsic@gmail.com. Obveščamo vas, da z dnem 5. 2. 2015 preneha samostojno odvetništvo Blaža Poljanška, rojenega 17. 1. 1973 v Ljubljani, odvetnika iz Kopra, Krpanova ulica 9, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Poljanšek, d.o.o., Krpanova ulica 9, 6000 Koper. Odvetnik Blaž Poljanšek z dnem 6. 2. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Poljanšek, d.o.o., Krpanova ulica 9, 6000 Koper. Obveščamo vas, da Sergej Ocvirk, rojen 22. 1. 1969 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 8. 2. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni pri Rafaelu Mohorku, odvetniku iz Celja, Miklošičeva ulica 5 in se z dnem 9. 2. 2015 zaposli pri Roku Pelku, odvetniku iz Celja, Razlagova ulica 9. Obveščamo vas, da je Peter Volgemut, rojen 31. 10. 1948 v Ljubljani, odvetnik iz Domžal zaposlen v Odvetniški družbi Potrpin o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Obveščamo vas, da je Zoran Hajtnik, rojen 15. 7. 1968 v Ljubljani, odvetnik iz Domžal zaposlen v Odvetniški družbi Potrpin o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Obveščamo vas, da je odvetnik Primož Jazbec, rojen 19. 5. 1972 v Kranju, z dnem 12. 1. 2015 izstopil iz Odvetniške družbe Jazbec & Šolar o.p. d.n.o., Gorenjska cesta 18, 1215 Medvode in smo ga s tem dnem prenehali voditi kot odvetnika – družbenika. Odvetnik Primož Jazbec z dnem 13. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Gorenjska cesta 18, 1215 Medvode, tel. 01/362-95-10, faks: 01/362-95-11. Obveščamo vas, da je Katja Cuderman, roj. 27. 5. 1983 v Kranju, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 12. 2014 prenehala delovno razmerje v Odvetniški pisarni Razdevšek, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova ulica 11 in se je z dnem 1. 1. 2015 zaposlila v odvetniški družbi Pečanac in Rakun, odvetniška družba, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je Anton Grilc, rojen 10. 6. 1979 v Brežicah, odvetnik iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2, z dnem 31. 12. 2014 prenehal opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik. Odvetnik Anton Grilc z dnem 1. 1. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o., Cesta krških žrtev 135 C, 8270 Krško. Obveščamo vas, da Maja Kolbezen, rojena 23. 5. 1979 v Novem mestu, odvetnica iz Novega mesta, Vrhovčeva ulica 1, z dnem 16. 1. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v odvetniški družbi Škerlj, Bobnar, Kolbezen, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto. Odvetnica Maja Kolbezen z dnem 17. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto, tel./faks: 07/337-61-11. Obveščamo vas, da je Nuška Rojnik, roj. 22. 6. 1978 v Celju, odvetnica iz Celja, z dnem 5. 1. 2015 prenehala delovno razmerje pri odvetniku Rafaelu Mohorku, Miklošičeva ulica 5, Celje in se je z dnem 6. 1. 2015 zaposlila pri odvetniku Borutu Rangusu, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da Boštjan Sedmak, rojen 11. 10. 1982 v Postojni, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 26. 1. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Kosmač d.o.o., Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana. Odvetnik Boštjan Sedmak z dnem 27. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, tel. 01/620-04-00, faks: 01/620-04-01. Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, številka: 211-79/2015-5 z dne 21. 1. 2015 spremeni priimek odvetnice Mateje Čuk Anžlovar iz Ljubljane, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o.), v: Mateja Čuk. Obveščamo vas, da bo Jana Božič, rojena 26. 1. 1984 v Mariboru, odvetnica iz Ljubljane, Trg republike 3, z dnem 31. 1. 2015 prenehala opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in se bo z dnem 1. 2. 2015 zaposlila v Odvetniški družbi Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da bo Teja Godec, roj. 31. 1. 1985 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, z dnem 1. 2. 2015 prenehala delovno razmerje v Odvetniški pisarni Godič & Selaković o.p., d.o.o., Partizanska cesta 30, 2000 Maribor. Odvetnica Teja Godec z dnem 2. 2. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Mlinska ulica 24, 2000 Maribor, tel. 02/621-02-90, faks: 02/621-02-92. Obveščamo vas, da Boštjan Špec, rojen 28. 10. 1970 v Mariboru, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 1. 2015 preneha opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana. Odvetnik Boštjan Špec z dnem 1. 2. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Kolodvorska ulica 3, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da bo Marta Kalpič Zalar, rojena 17. 9. 1953 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 1. 2015 prenehala opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Kalpič Zalar d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana. Odvetnica Marta Kalpič Zalar z dnem 1. 2. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da Gordana Gorše Vrviščar, roj. 28. 6. 1975 v Novem mestu, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 25. 1. 2015 prenehala delovno razmerje pri odvetniku Mateju Banu, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Odvetnica Gordana Gorše Vrviščar z dnem 26. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana, tel./faks: 059/015-185. Obveščamo vas, da je Mojca Zupančič, rojena 31. 1. 1985 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 9. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Barjanska cesta 3, Ljubljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, tel./faks: 059/923-841. Obveščamo vas, da Rihard Braniselj, rojen 27. 9. 1966 v Ljubljani, z dnem 3. 2. 2015 pridobi pravico opravljati odvetniški poklic, ki mu je miroval od dne 21. 12. 2011. Odvetniški poklic bo opravljal na naslovu: Kolodvorska ulica 5 A, 6230 Postojna, tel./faks: 05/994-77-13. Sprememba firme –Odvetniška pisarna Kalpič Zalar odvetniške storitve d.o.o. Odvetnica Petra Zalar. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Kalpič Zalar odvetniške storitve d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Zalar odvetniške storitve d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana. Odvetnica Petra Zalar, roj. 23. 11. 1976 v Ljubljani (kot zaposlena odvetnica v Odvetniški pisarni Kalpič Zalar odvetniške storitve d.o.o.) nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Zalar odvetniške storitve d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Malovrh, Kastivnik, Kaluža d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniki Malovrh&Kastivnik o.p. d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Vesel, Zupančič in Devjak, d.o.o., o.p., Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Vesel, Zupančič in Devjak o.p., d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana. VI. Preselitve Obveščamo vas, da je Jože Unverdorben, rojen 1. 4. 1962 v Celju, odvetnik iz Rogaške Slatine, z dnem 1. 2. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Strma ulica 1, Rogaška Slatina, na novi naslov: Cafova ulica 2, 2000 Maribor, tel./faks: 059/947-936. Obveščamo vas, da je Mihaela Ćulum, odvetnica iz Slovenske Bistrice, preselila sedež pisarne z naslova Trg svobode 25, Slovenska Bistrica, na novi naslov: Trg svobode 26 E, 2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/621-03-94, faks: 02/621-03-95. Obveščamo vas, da bo Janez Verk, rojen 24. 12. 1976 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 1. 2. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Hrašovčeva ulica 3, Celje, na novi naslov: Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje, gsm: 051/305-528, faks: 059/233-778. Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Matej Gašperšič d.o.o. (odvetnik Matej Gašperšič), Radovljica z dnem 16. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Trubarjeva ulica 5, Radovljica, na novi naslov: Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica, tel. 04/531-45-77, faks: 04/531-45-79. Obveščamo vas, da je Biljana Lukić, odvetnica iz Ljubljane, preselila sedež pisarne z naslova Na Stolbi 5, 1000 Ljubljana, na novi naslov: Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana, tel. 01/320-76-40, faks: 01/320-76-41. Obveščamo vas, da bo Judita Svetina, rojena 16. 7. 1963 v Ljubljani, odvetnica iz Domžal, z dnem 30. 1. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Kajuhova 14, 1230 Domžale, na novi naslov: Stanežiče 8L, 1210 Ljubljana-Šentvid, faks: 01/512-47-13, gsm: 031/571-579. Obveščamo vas, da bo Klementina Zeme, rojena 22. 4. 1969 v Celju, odvetnica iz Novega mesta, z dnem 1. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Glavni trg 6, Novo mesto, na novi naslov: Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto. Obveščamo vas, da Marko Zupančič, rojen 18. 5. 1979 v Brežicah, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 15. 1. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Brecelj Korošec Mate Zupančič, d.o.o.- o.p., Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana. Odvetnik Marko Zupančič z dnem 16. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Prešernova cesta 14, 1000 Ljubljana, tel. 01/256-50-35, faks: 01/256-50-40. Obveščamo vas, da bo Darjan Lampič, rojen 16. 4. 1978 na Ptuju, odvetnik iz Maribora, z dnem 28. 2. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Gosposvetska cesta 84, Maribor, na novi naslov: Mlinska ulica 24, 2000 Maribor, tel. 02/621-02-90, faks: 02/621-02-92. Obveščamo vas, da Danica Štrukelj Stanonik, odvetnica iz Pivke, z dnem 12. 1. 2015 preseli sedež pisarne z naslova Javorniška cesta 9B, Pivka, na novi naslov: Prečna ulica 1, 6257 Pivka, tel./ faks: 059/927-412, e-pošta: danicastrukeljstanonik@gmail.com. Obveščamo vas, da je Aleš Novak, odvetnik iz Celja, z dnem 5. 1. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Ulica XIV. divizije 8, Celje, na novi naslov: Gosposka ulica 4, 3000 Celje, tel. 01/200-96-02, faks: 059/119-362. Obveščamo vas, da Rok Petrič, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 19. 1. 2015 preseli sedež pisarne z naslova Miklošičeva 20, Ljubljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, gsm: 041/265-608, e-pošta: rok.petric@hpb.si. V. Družbe Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Ravnikar, o.p., d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj. Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Hiti d.o.o., Partizanska cesta 63, 6210 Sežana. Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Prešernova cesta 1, 3320 Velenje.
Odvetniška zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost