Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Ob-1341/15 , Stran 253
Ob-1341/15
Svet zavoda Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 8/25 z dne 22. 1. 2015 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2015. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda, ki temelji na razvojnem načrtu šole (objavljen je na šolski spletni strani, www.osvp.si) za mandatno obdobje, in kratek življenjepis. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vide Pregarc, Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti