Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

SV 124/2015 Ob-1208/15 , Stran 181
SV 124/2015 Ob-1208/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 29. 1. 2015, opr. št SV 124/2015, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, na severni strani stavbe, v neto tlorisni površini 47.60 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe z ident. št. 2143-157, na naslovu Ravne 2, Tržič, stoječe na zemljišču parc. št. 390/1, k.o. 2143 – Tržič (ID 363274) in obsega kuhinjo, dnevno sobo, otroško sobo, spalnico, kopalnico z WC-jem, hodnik ter shrambo, last zastavitelja Primoža Novaka, Ravne 2, 4290 Tržič, do celote, na podlagi overjenega izvirnika pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 15. 11. 2001, sklenjene med družbo Bombažna predilnica in tkalnica Tržič d.d., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, ki jo je zastopal predsednik uprave Stojan Žibert, kot prodajalko, ter Perom Brkić, Ravne 2, Tržič in Zoranom Brkić, Ravne 2, Tržič, kot kupcema overjenega izvirnika prodajne pogodbe z dne 14. 5. 2007, sklenjene med Perom Brkić, Ravne 2, Tržič in Zoranom Brkić, Ravne 2, Tržič, kot prodajalcema, ter Petrom Draksler, Podreča 81, Mavčiče, kot kupcem, overjenega izvirnika Akta, na podlagi 113. člena Stvarnopravnega zakonika, opr. št. SV 1207/2008 z dne 2. 9. 2009, sprejel Peter Draksler, Podreča 81, Mavčiče, ter overjenega izvirnika prodajne pogodbe z dne 14. 7. 2014, sklenjene med Petrom Draksler, Podreča 81, Mavčiče, kot prodajalcem in Primožem Novakom, Gradnikova 95, Radovljica, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavnega upnika Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, matična številka 1274759000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000,00 EUR, z obrestno mero 11.50% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje do 31. 1. 2030, z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 215001.

AAA Zlata odličnost