Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

, Stran 151
Drugo preklicujejo
Berto Camlek d.o.o., Podkraj pri Velenju 46B, Velenje, licenco št. GE005621/06468/011 za vozilo Renault Magnum, reg. št. CE RK-395. gnm-334934 Delta Matjaž Knez s.p., Olešče 55, Laško, licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu za tovorno vozilo Mercedes Benz 814, št. WDB67401315807284, reg. št. CE R6 266. gnv-334925 Dermastja Genao Matej, Hubadova ulica 20, Ljubljana, NPK certifikat varnostnik, št. C799/2007, izdala Zbornica za razvoj zasebnega varovanja. gnk-334936 Leskovšek Andrej, Sela 1, Podčetrtek, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030735000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnb-334920 Ljubomir Vignjević s.p., Bevkova ulica 10, Žalec, potrdilo za voznika Marković Nenad, št. 05000233, izdano leta 2012, veljavno od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012, izdala OZS. gnc-334919 Menart Jure, Golo Brdo 52, Medvode, študentsko izkaznico, št. 63000217, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnq-334930 Nišavić Mikosav, Dolenjska 45D, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012584001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnw-334924 Novak Rudolf, Koroška cesta 15/b, Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006217010, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu-334926 Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 292/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gno-334932 Prinčič Teodora, Kozana 14, Dobrovo v Brdih, študentsko izkaznico, št. 98083038, izdala Pedagoška fakulteta Koper. gnp-334931 SATU d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, licenco št. GE 006300/06711/001, reg. št. LJ HB-391, izdala OZS. gnd-334922 Schouten Transport d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, licenco, št. GE 007194/07105/001, reg. št. LJ/633-CG, izdala GZS. gne-334921 Stanonik Jerneja, Lovsko Brdo 2, Poljane nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št. 01009263, izdala Pedagoška fakulteta. gnj-334937 Svetlin Simon, Brezje pri Grosupljem 98, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 09051282, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet. gni-334938 Taksi Rondo d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana, taksi tabla, št. licence 0004633/05856/778/003, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-334927 Teamšped d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, licenco, št. GE 006699/06254, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gns-334928 Vršič Marko, Slavšina 21, Vitomarci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022868001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnc-334923 ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike s premerom 27 mm, z besedilom ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER Slovenske akademije znanosti in umetnosti 92, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, na sredini z znakom božičnega rojstva. gnl-334935 Zuza Roman, Na hribih 28, Tolmin, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035575000, izdajatelj Cetis Celje d.d. gnn-334933

AAA Zlata odličnost