Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

II D 595/2014 Os-1115/15 , Stran 149
II D 595/2014 Os-1115/15
V zapuščinski zadevi, opr. št. II D 595/2014, po pokojni Martini Jeriha, rojeni 12. 11. 1929, umrli 29. 1. 2014, nazadnje stanujoči na naslovu Litijska cesta 303, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica. Zapustnica je pred smrtjo dne 2. 1. 2014 napravila lastnoročno oporoko, s katero je za dediča vsega svojega imetja določila zakonca Mileno Maučec in Franca Maučec. Zapustnica je bila ob smrti samska. Imela ni ne otrok ne posvojencev. Ob smrti ni zapustila zakonitih dedičev drugega dednega reda. Starši so pokojni, ravno tako brat Dominik, sestra Ivana in brat Viktor Marjan, nobeden od njih ni zapustil potomcev. Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski in na spletni strani sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 1. 2015

AAA Zlata odličnost