Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

VL 149669/2014 Os-1055/15 , Stran 149
VL 149669/2014 Os-1055/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžnici Nevenki Cek, Beblerjev trg 6, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa začasna zastopnica odvetnica Tamara Pavlin, Slovenska cesta 27, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 3.292,81 EUR, sklenilo: dolžnici Nevenki Cek, Beblerjev trg 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tamara Pavlin, Slovenska cesta 27, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 12. 2014

AAA Zlata odličnost