Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

I 68/2014 Os-4203/14 , Stran 148
I 68/2014 Os-4203/14
Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnico Sanelo Jurgec, Erjavčeva ulica 18, Koper – Capodistria – dostava, zaradi izterjave 2.848,32 EUR s pp, sklenilo: dolžnici Saneli Jurgec, Erjavčeva ulica 18, Koper, se postavi začasni zastopnik, odvetnica Polona Rizman, Glavni trg 12, Kamnik. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 10. 12. 2014

AAA Zlata odličnost