Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

I 138/2014 Os-3937/14 , Stran 148
I 138/2014 Os-3937/14
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Emina Troha, Ljubljanska cesta 91, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Tanja Glušič – odvetnica, Cesta talcev 5, Domžale, zaradi izterjave 2.595,94 EUR s pripadki, dne 11. 11. 2014 sklenilo: dolžnici Emini Troha, nekdaj stanujoči na naslovu Ljubljanska cesta 91, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Tanja Glušič, Cesta talcev 5, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 11. 11. 2014

AAA Zlata odličnost