Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

SV 56/15 Ob-1169/15 , Stran 147
SV 56/15 Ob-1169/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 56/15 z dne 26. 1. 2015, je nepremičnina 2-sobno stanovanje z dvema kabinetoma (s pogodbeno oznako št. 13), v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 12, Kranj, z ident. št. dela stavbe 2122-673-1, ki stoji na parc. št. 157/1, k.o. 2122 – Huje, last zastaviteljev Željka Stankića, Kriška ulica 26, Kranj in Vesne Kondić, Kebetova ulica 1, Kranj, vsakega do ½, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 1306/14 notarja Vojka Pintarja z dne 17. 12. 2014, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, mat. št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.000,00 EUR, s spremenljivo obrestno mero, ki je vsota 6-mesečnega Euribor-ja in fiksnega pribitka v višini 2,75% letno, obresti pa tečejo od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita v 360 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 1. 2045.

AAA Zlata odličnost