Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 60404-2/2015-3 Ob-1146/15 , Stran 138
Št. 60404-2/2015-3 Ob-1146/15
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: območje Ljubljane. Predmet prodaje obsega: cca 30 ton neuporabnega bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice Cu 120, z vsebnostjo sponk – inox, bron, železo). Ocenjena vrednost prodaje znaša: 120.000,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 11. 2. 2015 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost