Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 110-4/2015 Ob-1179/15 , Stran 136
Št. 110-4/2015 Ob-1179/15
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1): – prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. Razpisni pogoji: V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti: – življenjepis z opisom strokovne dejavnosti; – program vodenja državnega tožilstva, ki mora skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev; – dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1. Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, z oznako na ovojnici »prijava za 110 – 4/2015 – Kranj«.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost