Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 110-1/2015-1-1 Ob-1144/15 , Stran 134
Št. 110-1/2015-1-1 Ob-1144/15
Na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11) in določb 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10), Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada razpisuje delovno mesto direktorja/ice Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Kandidat oziroma kandidatka mora biti popolnoma poslovno sposoben oziroma sposobna in poleg z ZJS-1 določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/1); – da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj; – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti; – pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja, da pozna delo in področja delovanja Sklada; – da aktivno obvlada slovenski jezik; – da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik; – da izkazuje sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja dela; – da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje pa obsodba ni pogojna. Direktorja/ico imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Mandat traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 15 dneh od dneva objave razpisa na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, za Nadzorni svet, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/ico«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

AAA Zlata odličnost