Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 014-1/2015 Ob-1127/15 , Stran 134
Št. 014-1/2015 Ob-1127/15
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Svet Centra za socialno delo Hrastnik, na podlagi sklepa 1. konstitutivne seje Sveta, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice (m/ž) Centra za socialno delo Hrastnik. Za direktorja je po določilih 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45) ter 25. in 26. člena Statuta Centra za socialno delo Hrastnik ter Spremembe in dopolnitve Statuta Centra za socialno delo Hrastnik, lahko imenovan kandidat/kandidatka, nadalje kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje: – Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj. Ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva. – Opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. – Opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri, v 30. dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Hrastnik

AAA Zlata odličnost