Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 007-5/2014(O406) Ob-1181/15 , Stran 99
Št. 007-5/2014(O406) Ob-1181/15
Spremembe
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13), objavlja spremembo javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 7. 11. 2014 ter na spletni strani Občine Krško. V javnem zbiranju ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško se spremeni 3. in 8. točka tako, da se glasita: 3. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja: začetek pogodbenega razmerja je predvidoma od 4. 5. 2015 za obdobje petih let. 8. Predložitev in odpiranje ponudb: ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do dne 31. 3. 2015, najkasneje do 12. ure, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za oglaševanje št. 007-5/2014 (O406)«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov bo opravila komisija dne 31. 3. 2015 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost