Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

, Stran 38
Drugo preklicujejo
Balant Silvester, Šaleška 2C, Velenje, vozno karto, št. 1070500003782001, izdajatelj Cetis d.d. gnx-334848 Barlič Andrej, Lunačkova ulica 5, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009630001, izdajatelj Cetis d.d. gnw-334849 Danica Popotnik s.p., Ponikve pri Studencu 26, Studenec, licenco skupnosti za vozilo MAN, št. 011309/001, reg. št. GO C7 001. gni-334863 Hribernik Vladimir, Dovže 7A, Mislinja, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009352001, izdajatelj Cetis d.d. gnr-334854 Mikić Dragoja, Rapočeva 18, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000039143000, izdajatelj Cetis d.d. m-108 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco št. GE000421/02279/007, za vlečno vozilo, reg. št. LJ RH-902. gnl-334860 Petek Transport, d.o.o., Ribnica, Gornje Lepovče 99, Ribnica, licenco za vozilo, št. GE004611/00326/044, reg. št. LJ UR-868. gnp-334856 Poženel Nika, Jelični Vrh 33, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, št. 0006099746. gns-334853 Repar Simona, Kamnik pod Krimom 13, Preserje, študentsko izkaznico, št. 63070168, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnm-334859 Rexhepi Muharem, Škofja vas 50C, Škofja vas, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017175001, izdajatelj Cetis d.d. gnq-334855 Strojan Lana, Šmarje 100, Šmarje, študentsko izkaznico, št. 09050148, izdala Univerza Ljubljana, Fakulteta za pomorstvo in promet. gnj-334862 Štefanič Marta, Podzemelj 6, Metlika, študentsko izkaznico, št. 18041209, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana, na ime Križan Marta. gnk-334861 Šterk Andraž, Cesta dveh cesarjev 106P, Ljubljana, certifikat za NPK varnostnik/ca, št. C594, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. gnv-334850 Temlin Irena, Brilejeva 1, Ljubljana, vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka št. 93-00345-2014, datum izdaje 19. 12. 2014. gnu-334851 Tlaker Tomaž, Juvanje 21, Ljubno ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010419001, izdajatelj Cetis d.d. gnt-334852

AAA Zlata odličnost