Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

N 13/2014, N 14/2014 Os-4139/14 , Stran 37
N 13/2014, N 14/2014 Os-4139/14
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku sta v teku nepravdni postopek predlagateljice Irene Modrej Mežnar, Groharjeva ulica 18, Kamnik, zaradi razglasitve pogrešanega Petra Mežnarja, roj. 9. 4. 1972, z zadnjim naslovom Groharjeva ulica 18, Kamnik, za mrtvega in nepravdni postopek predlagateljice Brede Holc, Klanec 11, Komenda, zaradi razglasitve pogrešanega Aleša Holca, roj. 16. 11. 1975, z zadnjim naslovom Klanec 11, Komenda, za mrtvega. Iz predlogov izhaja, da sta se pogrešana v trenutku, ko sta se zadnjič javila, nahajala na trekingu v pogorju Shaksgam na Kitajskem, kjer sta sodelovala v mednarodni ekipi trekinga. Zadnjič sta se javila 5. 7. 2014 preko satelitskega telefona, potem pa sta se odpravila v neobljuden in nenaseljen predel, kjer je zaradi vojaškega območja in meje s Pakistanom gibanje omejeno. Ker se nista vrnila ob dogovorjenem času na dogovorjeno mesto v dolino, se je začela iskalno reševalna akcija, vendar pa reševalna ekipa kitajske vojske s člani mednarodne odprave pogrešanih ni našla. Glede na zbrane podatke sta se pogrešana ali poškodovala, ali pa ju je zajel snežni plaz oziroma ju je odnesla deroča reka. Pogrešanega Petra Mežnarja bo v nepravdnem postopku zastopal skrbnika za poseben primer Jožef Mežnar. Pogrešanega Aleša Holca bo v nepravdnem postopku zastopal skrbnik za poseben primer Ivan Holc. Na podlagi navedenega, sodišče kliče pogrešana Petra Mežnarja in Aleša Holca, da se oglasita naslovnemu sodišču oziroma poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih oziroma o njuni smrti, naj to sporočijo sodišču v roku treh mesecev od objave oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka razglasilo oba pogrešana za mrtva, v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 3. 12. 2014

AAA Zlata odličnost