Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

0294 I 116/2010 Os-4051/14 , Stran 35
0294 I 116/2010 Os-4051/14
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Slobodanu Krajišnjik, brez prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo: dolžniku se za začasno zastopnico v predmetni izvršilni zadevi postavi odvetnica Vida Mali Lemut iz Ajdovščine, Tovarniška cesta 2A. Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 19. 11. 2014

AAA Zlata odličnost