Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

I P 1773/2014 Os-4257/14 , Stran 35
I P 1773/2014 Os-4257/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke HGTRADE, Trženje barv, d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana-Črnuče, ki jo zastopa Ksenija Ocvirk, odvetnica iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Branislav Bratuša, neznanega prebivališča, 2. Robert Jamnik, Pšata 76, Dol pri Ljubljani, zaradi plačila škode pcto 5.080,98 EUR s pripadki, dne 16. 12. 2014 sklenilo: Prvo toženi stranki Bratuša Branislavu, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Jure Snoj, Vodnikova cesta 163b, Ljubljana, ki bo zastopal prvo toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 12. 2014

AAA Zlata odličnost