Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

I 1008/2014 Os-3956/14 , Stran 35
I 1008/2014 Os-3956/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Aleša Reich, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zač. zast. Tanja Glušič, Cesta talcev 5, Domžale, zaradi izterjave nadomestila preživnine s pp sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tanja Glušič, Cesta talcev 5, 1230 Domžale. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 11. 2014

AAA Zlata odličnost