Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

N 561/2008 Os-4222/14 , Stran 34
N 561/2008 Os-4222/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Antoličičeva ulica 20, št. stavbe 1422, k.o. 678 Spodnje Radvanje, na predlog predlagatelja Elektra Servis d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, ki predlaga vpis lastninske pravice za trosobno stanovanje, št. 8, v izmeri 69,60 m2, v II. nadstropju in kletno shrambo s površino 4,30 m2, na naslovu Antoličičeva ulica 20, Maribor, in vzpostavitev pravnega naslova, dne 12. 12. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe št. 3079-575-13-2/4, z dne 13. 7. 1981, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem »Stavbar« Maribor, z n. sol. o., Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje Maribor, n. sol. o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl. ing. org. dela in kupcem Elektra elektrotehniškim in projektantskim podjetjem p.o. Maribor, Kočevarjeva ulica 11, ki ga zastopa direktor Dušan Zotter, za trosobno stanovanje, št. 8, v izmeri 69,60 m2, v II. nadstropju in kletno shrambo s površino 4,30 m2, na naslovu Antoličičeva ulica 20, Maribor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 12. 2014

AAA Zlata odličnost