Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

N 561/2008 Os-4221/14 , Stran 34
N 561/2008 Os-4221/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Antoličičeva ulica 20, št. stavbe 1422, k.o. 678 Spodnje Radvanje, na predlog predlagateljice Lilijane Berghaus, Antoličičeva ulica 20, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 678-1422-19 in kletnem prostoru, in vzpostavitev pravnega naslova, dne 12. 12. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, kupoprodajne pogodbe iz leta 1993, sklenjene na podlagi Stanovanjskega zakona med Cestnim podjetjem Maribor, p.o., Iztokova ulica 30, Maribor, kot prodajalcem in Lilijane Berghaus, Antoličičeva ulica 20, Maribor, kot kupovalko, s katero je kupovalka kupila stanovanje št. 19, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Antoličičeva 20, 2000 Maribor, s površino ca. 72,00 m2 (podatki po GURS-u: posamezni del št. 19, v stavbi št. 1422, k.o. 678 Spodnje Radvanje) in pripadajoč kletni prostor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 12. 2014

AAA Zlata odličnost