Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1969. Popravek Obvezne razlage poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami, stran 5367.

  
P O P R A V E K
Obvezne razlage poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami
V Obvezni razlagipoglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami (Uradni list RS, št. 46/15 z dne 26. 6. 2015), se prvi odstavek 1. člena pravilno glasi:
»Dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 39/90 in spremembe) se v delu, ki se nanaša na kamnolom Šonovo zaradi neskladja med tekstualnim in grafičnim delom, obvezno razlaga na način, da se upošteva izključno Poglavje 7.1.4. in tam navedeno območje, kot ga določa Dovoljenje Skupščine Občine Šmarje pri Jelšah št. 351-396/80 z dne 15. 9. 1980 za pridobivanje kamna, peska in gramoza, kar je na dan izdaje dovoljenja predstavljalo parcelo št. 167/1, 169, 170, 167/4, k.o. Kozje, na dan sprejema te obvezne razlage pa parcele št. 167/1, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/10, 169 in 170, k.o. Kozje.«
Št. 132-0002/2014-6/07
Kozje, dne 29. junija 2015
Županja
Občine Kozje
Milenca Krajnc l.r.
 

AAA Zlata odličnost