Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

990. Popravek Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), stran 2658.

V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15/13 z dne 18. 2. 2013, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
I.
Druga alineja prvega odstavka 127. člena se pravilno glasi:
»– 1. in 2. točke drugega odstavka 123. člena tega zakona po pravnomočni odločitvi o uvedbi kazenskega postopka ali postopka o prekršku, če ta ni uveden, pa po zastaranju pregona;«.
Št. 210-01/12-16/31
Ljubljana, dne 31. marca 2015
EPA 653-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar l.r.
Generalna sekretarka

AAA Zlata odličnost