Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

848. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2, stran 2343.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10, 106/10 popr. – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 22. člena Statuta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 57/10) je županja Občine Semič sprejela
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10, 106/10 popr. – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 22. člena Statuta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 57/10) je županja Občine Semič sprejela
P O P R A V E K 
Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/13, dne 16. 9. 2013.
1. Prvi člen se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»S tem sklepom županja Občine Semič določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2 z dovozno cesto do kamnoloma MST-3, MST-4, MST-5, MST-6 (v nadaljevanju OPPN).«
2. Tretji člen se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Območje urejanja kamnoloma znaša cca 3,5 ha in sega na zemljišče s parc. št.: 2979, 2984, 2985, 2986, 2980, 2983 – vse k.o. Štrekljevec. Območje dovozne ceste do kamnoloma meri cca 2,7 ha in sega na del zemljišča s parc. št.: 2978, 2972, 2971, 2964, 5533, 2963, 5532, 5531, 2959, 2787, 2779, 2778, 2988, 2991, 2994, 2997, 2998, 3002, 3001, 3015, 3014, 3026, 3029, 3032, 3037, 3039, 3040, 3045, 5534, 3046, 3044, 3047, 3048, 3190, 3191, 3192/1, 3193, 3226, 3227, 3228, 3249, 3250, 5537, 3252/1, 5538/1 – vse k.o. Štrekljevec.
Skupna površina OPPN za kamnolom z dovozno cesto meri cca 6,2 ha.«
3. Popravek sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu, na spletnih straneh Občine Semič.
4. Popravek sklepa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2013-13
Semič, dne 12. marca 2015
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost