Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

847. Popravek Sklepov o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 2343.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1 in 54/07 – odl. US) in drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v postopku poprave pomote v sklepih o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, št. 040-35/2015-418 z dne 12. februar 2015, izdajam naslednji
P O P R A V E K 
Sklepov o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 
V Sklepih o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, št. 040-35/2015-418 z dne 12. 2. 2015, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 11/15, se popravijo sledeče pomote:
1. pri imenovani predsednici okrajne volilne komisije 8. volilnega okraja V. volilne enote ZUPAN CIMPERMAN Barbki se napačno zapisana pošta »3320 Velenje« popravi tako, da se glasi »3313 Polzela«,
2. pri imenovani predsednici okrajne volilne komisije 2. volilnega okraja VI. volilne enote JORDAN Urški se napačno zapisan rojstni datum »24. 9. 1950« popravi tako, da se glasi »17. 8. 1970«,
3. pri imenovani namestnici članice okrajne volilne komisije 4. volilnega okraja VI. volilne enote TRDINA Darinki se napačno zapisan naslov »Jakčeva ulica 2, 8000 Novo mesto« popravi tako, da se glasi »Zagorica 5, 8233 Mirna«.
Št. 040-35/2014-446
Ljubljana, dne 25. marca 2015
Dušan Vučko l.r.
Direktor 

AAA Zlata odličnost