Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

278. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, stran 614.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 87/14) se v 3. členu doda:
»Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja v enoti urejanja prostora VI 9, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskega akta veljavnega na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja«.
Št. 350-0001/2014-17
Vipava, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost