Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

200. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica), stran 472.

Na podlagi 130. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) ter na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)
1. V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13 – spremembe in dopolnitve, 50/14 – popr. in 67/14 – popr.) (v nadaljevanju: Odlok), se v 100. členu (specifikacija EUP) zaradi ugotovljenih napak spremenijo oziroma dopolnijo določbe:
– v grafičnem delu in v specifikaciji EUP se črtajo določbe EUP z oznako VK22.z, zanjo veljajo določila EUP VK22.od (GE osamele domačije), dovoljena pa je gradnja 1 hiše na podeželju,
– v specifikaciji EUP z oznako DB01.x, se v posebnih merilih za četrtim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna streha (3.4.3.4).«.
2. V 89. členu Odloka, se za tip gradbene enote »gospodarska stavba« v odstavku: Tipi streh, na koncu doda besedilo: »Sekundarni kubus: – streha je lahko tipa streha z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.3.3.02), enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna streha (3.3.3.4).«.
3. V grafičnem delu Odloka, se:
– podrobnejša namenska raba prostora za EUP z oznakama TZ19.tm in SE69.tm, iz območja SS spremeni v podrobnejšo namensko rabo prostora z oznako »CU«,
– meja EUP z oznako SZ05.jsm na severni strani spremeni tako, da je parc. št. 677/9, k.o. Šentjanž, v celoti vključena v to EUP.
Št. 3505-0002/2015
Sevnica, dne 26. januarja 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti