Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4339. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 13951.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije, prim. Andrej Možina
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 5. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 61, 62, 63, 64, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 spremenijo tako, da se glasijo:
»
61
J023001
ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III
III
0
10
20
62
J024001
ADMINISTRATOR IV (I)
IV
0
13
23
63
J024003
KURIR IV
IV
0
12
22
64
J024006
VOZNIK KURIR IV
IV
0
13
23
77
J032001
ČISTILKA II
II
0
7
17
78
J032009
KURIR II
II
0
8
18
79
J032011
LEKARNIŠKI STREŽNIK II
II
0
9
19
80
J032013
PERICA II
II
0
8
18
81
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
8
18
82
J032016
POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC II
II
0
9
19
83
J032019
SERVIRKA II
II
0
8
18
84
J032021
STREŽNICA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS II
II
0
14
24
85
J032023
STREŽNICA II (I)
II
0
11
21
86
J032024
STREŽNICA II (II)
II
0
10
20
87
J032025
STREŽNICA II (III)
II
0
9
19
88
J032027
TELEFONIST II
II
0
8
18
89
J032028
VRATAR – RECEPTOR II
II
0
8
18
90
J033012
POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III
III
0
11
21
91
J033014
RECEPTOR III
III
0
12
22
92
J033017
SERVIRKA III
III
0
10
20
93
J033023
TELEFONIST III
III
0
9
19
94
J033025
VOZNIK – KURIR III
III
0
10
20
95
J033026
VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III
III
0
10
20
96
J033027
VRATAR III
III
0
9
19
97
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
11
21
98
J033029
VZDRŽEVALEC PERILA III
III
0
10
20
100
J034013
FRIZER – PEDIKER IV
IV
0
15
25
101
J034030
KUHAR IV
IV
0
14
24
102
J034041
NATAKAR – SERVIRKA IV
IV
0
14
24
103
J034042
NATAKAR IV
IV
0
15
25
104
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
15
25
105
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
15
25
106
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
15
25
107
J034078
TELEFONIST – RECEPTOR IV
IV
0
13
23
108
J034089
VOZNIK IV
IV
0
12
22
109
J034090
VOZNIK KURIR IV
IV
0
13
23
110
J034092
VRTNAR IV
IV
0
15
25
111
J034095
VZDRŽEVALEC IV (I)
IV
0
15
25
112
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
14
24
«. 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-111/2015/2
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2611-0077
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
Jelka Mlakar l.r.
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Aleksander Jus l.r.
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Sindikati v zdravstvu 
Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.
prim. Andrej Možina l.r.
Zdravniška zbornica Slovenije
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije,
Damir Janeković l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-17 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 21/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti