Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4338. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 13948.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije VIR, ki ga zastopa Bojan Hribar in
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Marko Marinčič
kot stranke na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni podskupini D1 in plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne podskupine D1 s 1. 1. 2016) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D1« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1 do 19 s 1. 1. 2016 spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
D010001
ASISTENT
IX
1
 ASISTENT Z DOKTORATOM
40
45
2
D010001
ASISTENT
VIII
2
ASISTENT Z MAGISTERIJEM
33
38
3
D010001
ASISTENT
VII/2
3
ASISTENT 
31
36
4
D010002
BIBLIOTEKAR
IX
1
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM
38
43
5
D010002
BIBLIOTEKAR
VIII
2
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM
33
38
6
D010002
BIBLIOTEKAR
VII/2
3
BIBLIOTEKAR
31
36
7
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
IX
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DOKTORATOM
38
43
8
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VIII
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z MAGISTERIJEM 
33
38
9
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
31
36
10
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
IX
1
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM
38
43
11
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VIII
2
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM
33
38
12
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VII/2
3
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
31
36
13
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
1
STROKOVNI SVETNIK
37
42
14
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
2
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
31
36
15
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
3
STROKOVNI SODELAVEC
30
35
16
D017002
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI
VII/2
0
32
42
17
D017003
UČITELJ VEŠČIN
VII/2
0
32
42
18
D017004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
VII/2
1
VIŠJI PREDAVATELJ
39
44
19
D017004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
2
PREDAVATELJ
33
38
«. 
3. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne podskupine D1 s 1. 1. 2018) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D1« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1 do 19 s 1. 1. 2018 spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
D010001
ASISTENT
IX
1
ASISTENT Z DOKTORATOM
40
45
2
D010001
ASISTENT
VIII
2
ASISTENT Z MAGISTERIJEM
34
39
3
D010001
ASISTENT
VII/2
3
ASISTENT
32
37
4
D010002
BIBLIOTEKAR
IX
1
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM
40
45
5
D010002
BIBLIOTEKAR
VIII
2
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM
34
39
6
D010002
BIBLIOTEKAR
VII/2
3
BIBLIOTEKAR
32
37
7
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
IX
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DOKTORATOM
40
45
8
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VIII
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z MAGISTERIJEM
34
39
9
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
32
37
10
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
IX
1
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM
40
45
11
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VIII
2
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM
34
39
12
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VII/2
3
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
32
37
13
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
1
STROKOVNI SVETNIK
38
43
14
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
2
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
32
37
15
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
3
STROKOVNI SODELAVEC
31
36
16
D017002
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI
VII/2
0
33
43
17
D017003
UČITELJ VEŠČIN
VII/2
0
33
43
18
D017004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
VII/2
1
VIŠJI PREDAVATELJ
40
45
19
D017004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
2
PREDAVATELJ
34
39
«. 
4. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 4. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne skupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 71, od 80 do 100, od 102 do 109 in od 111 do 120 spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
J014001
BLAGAJNIK IV
IV
0
13
23
71
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
15
25
80
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
6
16
81
J032001
ČISTILKA II
II
0
7
17
82
J032003
DELAVEC V KMETIJSTVU II
II
0
8
18
83
J032005
GARDEROBER II
II
0
8
18
84
J032006
GOSPODINJEC II
II
0
8
18
85
J032008
KUHARSKI POMOČNIK II
II
0
9
19
86
J032013
PERICA II
II
0
8
18
87
J032022
STREŽNICA II
II
0
9
19
88
J032026
TEHNIČNI DELAVEC II
II
0
8
18
89
J032029
VRATAR II
II
0
8
18
90
J033004
GARDEROBER III
III
0
12
22
91
J033005
GOSPODINJEC III
III
0
12
22
92
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
10
20
93
J033009
KURIR III
III
0
10
20
94
J033013
POMOŽNI VZDRŽEVALNI DELAVEC III
III
0
9
19
95
J033021
TEHNIČNI DELAVEC III
III
0
10
20
96
J033023
TELEFONIST III
III
0
9
19
97
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
10
20
98
J033027
VRATAR III
III
0
9
19
99
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
11
21
100
J034009
ELEKRIČAR IV
IV
0
15
25
102
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
14
24
103
J034022
INŠTALATER IV
IV
0
15
25
104
J034030
KUHAR IV
IV
0
14
24
105
J034031
KURJAČ IV
IV
0
12
22
106
J034038
MIZAR IV
IV
0
15
25
107
J034042
NATAKAR IV
IV
0
15
25
108
J034050
PLESKAR IV
IV
0
15
25
109
J034063
SOBAR IV
IV
0
12
22
111
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
15
25
112
J034073
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE IV
IV
0
15
25
113
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
15
25
114
J034075
TEHNIČNI DELAVEC IV (II)
IV
0
14
24
115
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
15
25
116
J034085
VINOGRADNIK SADJAR IV
IV
0
15
25
117
J034089
VOZNIK IV
IV
0
12
22
118
J034092
VRTNAR IV
IV
0
15
25
119
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
14
24
120
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
«. 
5. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-375/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3330-0078
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
 
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, zobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR
Bojan Hribar l.r.
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
Visokošolski sindikat Slovenije 
dr. Marko Marinčič 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-13 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 33/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti