Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4337. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 13947.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačnih podskupinah H1 in H2, in plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačnih podskupin H1 in H2) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08) se v prvem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne skupine H« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 18, 22, 24, 25, 26 in 10 spremenijo tako, da se glasijo:
»
18
H018003
RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM
VIII
0
33
43
22
H019001
ASISTENT Z DOKTORATOM
IX
0
40
50
24
H019003
STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC
IX
0
43
53
25
H019004
STROKOVNO RAZISKOVALNI SVETNIK
IX
0
50
57
26
H019005
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC
IX
0
46
56
10
H029002
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC 
Z DOKTORATOM
IX
0
39
49
«.
3. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08) se v prvem odstavku 4. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne skupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, od 117 do 121 in od 135 do 170 spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
J014003
REFERENT IV
IV
0
12
22
117
J023004
STROJEPISKA III
III
0
12
22
118
J023005
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
10
20
119
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
12
22
120
J024003
KURIR IV
IV
0
12
22
121
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
15
25
135
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
6
16
136
J032001
ČISTILKA II
II
0
7
17
137
J032013
PERICA II
II
0
8
18
138
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
8
18
139
J032015
POMOŽNI LABORANT II
II
0
8
18
140
J033001
ČISTILKA III
III
0
8
18
141
J033009
KURIR III
III
0
10
20
142
J033023
TELEFONIST III
III
0
9
19
143
J033027
VRATAR III
III
0
9
19
144
J034008
EKONOM IV
IV
0
14
24
145
J034009
ELEKTRIČAR IV
IV
0
15
25
146
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
15
25
147
J034012
FINOMEHANIK IV
IV
0
15
25
148
J034018
GRAFIK IV
IV
0
15
25
149
J034023
KLEPAR IV
IV
0
15
25
150
J034024
KLJUČAVNIČAR IV
IV
0
15
25
151
J034030
KUHAR IV
IV
0
14
24
152
J034032
LABORANT IV
IV
0
15
25
153
J034034
LIVAR IV
IV
0
15
25
154
J034038
MIZAR IV
IV
0
15
25
155
J034049
PLASTIČAR IV
IV
0
15
25
156
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
14
24
157
J034056
REZKALEC IV
IV
0
15
25
158
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
15
25
159
J034066
STEKLOPIHALEC IV
IV
0
15
25
160
J034067
STROJNIK IV
IV
0
15
25
161
J034069
STRUGAR IV
IV
0
15
25
162
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
15
25
163
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
15
25
164
J034081
TISKAR IV
IV
0
15
25
165
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
15
25
166
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
15
25
167
J034089
VOZNIK IV
IV
0
12
22
168
J034092
VRTNAR IV
IV
0
15
25
169
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
14
24
170
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
«.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-374/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3330-0077
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
 
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije 
Branimir Štrukelj l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-11 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 36/4.

AAA Zlata odličnost