Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4336. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 13945.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo,
in
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa predsednik Mitja Šuštar, in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
kot stranki na strani delojemalcev,
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 6. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne skupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 73, 74, od 84 do 100, od 102 do 106, od 108 do 118, od 120 do 122, od 125 do 127, od 129 do 132, 134, od 136 do 143 in 145 spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
J014003
REFERENT IV
IV
0
 
12
22
73
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
 
12
22
74
J024003
KURIR IV
IV
0
 
12
22
84
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
 
6
16
85
J032001
ČISTILKA II
II
0
 
7
17
86
J032002
DELAVEC V HLEVU II
II
0
 
8
18
87
J032012
MUZEJSKI ČUVAJ II
II
0
 
8
18
88
J032013
PERICA II
II
0
 
8
18
89
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
 
8
18
90
J032020
SOBARICA II
II
0
 
8
18
91
J033006
KOČIJAŽ III
III
0
 
13
23
92
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
 
10
20
93
J033009
KURIR III
III
0
 
10
20
94
J033010
MANIPULANT III
III
0
 
10
20
95
J033015
SCENSKI DELAVEC III
III
0
 
10
20
96
J033016
SCENSKI GARDEROBER III
III
0
 
13
23
97
J033023
TELEFONIST III
III
0
 
9
19
98
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
 
10
20
99
J033027
VRATAR III
III
0
 
9
19
100
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
 
11
21
102
J034004
ČUVAJ IV
IV
0
 
12
22
103
J034007
DREVESNIČAR IV
IV
0
 
15
25
104
J034008
EKONOM IV
IV
0
 
14
24
105
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
 
15
25
106
J034014
FRIZER LASULJAR IV
IV
0
 
15
25
108
J034021
HLEVAR IV
IV
0
 
13
23
109
J034024
KLJUČAVNIČAR IV
IV
0
 
15
25
110
J034025
KMETIJSKI STROJNIK IV
IV
0
 
14
24
111
J034026
KNJIGOVEZ IV
IV
0
 
14
24
112
J034027
KONJAR IV
IV
0
 
13
23
113
J034029
KROJAČ IV
IV
0
 
15
25
114
J034030
KUHAR IV
IV
0
 
14
24
115
J034035
MANIPULANT IV
IV
0
 
12
22
116
J034036
MASKER IV
IV
0
 
13
23
117
J034037
MESAR IV
IV
0
 
15
25
118
J034038
MIZAR IV
IV
0
 
15
25
120
J034042
NATAKAR IV
IV
0
 
15
25
121
J034043
OBLIKOVNI DELAVEC IV
IV
0
 
13
23
122
J034044
ODRSKO SCENSKI MANIPULANT IV
IV
0
 
13
23
125
J034048
PIROTEHNIK OROŽAR IV
IV
0
 
15
25
126
J034053
PRODAJALEC IV
IV
0
 
15
25
127
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
 
14
24
129
J034057
SCENSKI DELAVEC IV
IV
0
 
13
23
130
J034058
SCENSKI GARDEROBER IV
IV
0
 
15
25
131
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
 
15
25
132
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
 
15
25
134
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
 
15
25
136
J034072
TAPETNIK IV
IV
0
 
15
25
137
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
 
15
25
138
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
 
15
25
139
J034083
VARILEC IV
IV
0
 
15
25
140
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
 
15
25
141
J034086
VODOVODNI INŠTALATER IV
IV
0
 
15
25
142
J034089
VOZNIK IV
IV
0
 
12
22
143
J034092
VRTNAR IV
IV
0
 
15
25
145
J034097
ZIDAR IV
IV
0
 
15
25
«. 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 101-4/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3340-0037
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 
mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica 
za kulturo
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
GLOSA – Sindikat kulture
in narave Slovenije 
Mitja Šuštar l.r.
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije 
Branimir Štrukelj l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-16 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 35/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti