Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4335. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, stran 13942.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačnih podskupin J1, J2 in J3« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 2, 125, 126, 127, 128, 129, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206 in 207 spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
J013001
KNJIŽNIČAR III
III
0
9
19
2
J014002
KNJIŽNIČAR IV
IV
0
12
22
125
J023004
STROJEPISKA III
III
0
12
22
126
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
12
22
127
J024003
KURIR IV
IV
0
12
22
128
J024004
ODPRAVNIK POŠILJK IV
IV
0
12
22
129
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
15
25
156
J031001
ČISTILKA I
I
0
6
16
157
J032001
ČISTILKA II
II
0
7
17
158
J032007
KOMUNALNI DELAVEC II
II
0
8
18
159
J032013
PERICA II
II
0
8
18
160
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
8
18
161
J033007
KOMUNALNI DELAVEC III
III
0
10
20
162
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
10
20
163
J033009
KURIR III
III
0
10
20
164
J033014
RECEPTOR III
III
0
12
22
165
J033018
SKLADIŠČNI DELAVEC III
III
0
10
20
166
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
10
20
167
J033023
TELEFONIST III
III
0
9
19
168
J033027
VRATAR III
III
0
9
19
169
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
11
21
170
J034001
AVTOKLEPAR IV
IV
0
15
25
172
J034008
EKONOM IV
IV
0
14
24
173
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
15
25
174
J034011
ELEKTROMEHANIK IV
IV
0
15
25
175
J034016
GLAVNI KURJAČ IV
IV
0
12
22
176
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
14
24
177
J034022
INŠTALATER IV
IV
0
15
25
178
J034026
KNJIGOVEZ IV
IV
0
14
24
179
J034028
KOPIST MONTAŽER IV
IV
0
14
24
180
J034030
KUHAR IV
IV
0
14
24
181
J034031
KURJAČ IV
IV
0
12
22
182
J034033
LAKIREC IV
IV
0
15
25
183
J034034
LIVAR IV
IV
0
15
25
184
J034037
MESAR IV
IV
0
15
25
185
J034038
MIZAR IV
IV
0
15
25
186
J034042
NATAKAR IV
IV
0
15
25
187
J034046
ORODJAR IV
IV
0
15
25
188
J034050
PLESKAR IV
IV
0
15
25
190
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
14
24
191
J034059
SERVISER IV
IV
0
15
25
192
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
15
25
193
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
15
25
194
J034062
SNEMALEC FOTOGRAF IV
IV
0
15
25
195
J034069
STRUGAR IV
IV
0
15
25
196
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
15
25
197
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
15
25
198
J034079
TELEFONIST (I)NFORMATOR IV
IV
0
12
22
199
J034080
TESAR IV
IV
0
15
25
200
J034081
TISKAR IV
IV
0
15
25
201
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
15
25
202
J034083
VARILEC IV
IV
0
15
25
204
J034089
VOZNIK IV
IV
0
12
22
206
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
14
24
207
J034097
ZIDAR IV
IV
0
15
25
«. 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 0100-868/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3130-0072
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Melita Grilc l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Zoran Petrovič 
NI PODPISAL 
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Boris Fedran 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 32/1.

AAA Zlata odličnost