Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4305. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa, stran 13908.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 8. redni seji dne 15. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa 
1. člen 
Za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa se od 1. 1. 2016 določijo ekonomske cene v naslednjih višinah:
1.
Prvo starostno obdobje (otroci do 3 let) 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
449 EUR
2.
Drugo starostno obdobje (otroci od 3 do 6 let) 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
303 EUR
3.
Kombinirani oddelki in starostno homogeni oddelki 3–4 letnih otrok 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
337 EUR
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa, št. 032-0004/2010-76 z dne 20. 12. 2012 (Uradni list RS, št. 105/12).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602-0007/2015-1
Štore, dne 21. decembra 2015
 
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti