Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4288. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 13883.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, parc. št. 1457/2, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 63 m2, parc. št. 1457/4, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 120 m2 in parc. št. 1457/8, k.o. 1121 – Zbelovska gora, površine 114 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1121-1457/2-0, ID znakom 1121-1457/4-0 in ID znakom 1121-1457/8-0 se pri k.o. 1121 – Zbelovska gora vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Pristojno sodišče na predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0023/2015(132)
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti