Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4281. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 13879.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) župan Mestne občine Slovenj Gradec objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. Javno se razgrne predlog Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: predlog odloka), z rokom javne razgrnitve od 1. 1. 2016 do vključno 20. 2. 2016. Ogled je možen v delovnem času uprave v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
2. Javna razgrnitev predloga odloka bo potekala v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, avla – I. nadstropje. V okviru javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 20. 1. 2016 ob 17. uri v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec. Na javni obravnavi bodo predstavljeni razlogi za razglasitev, osnutek akta o razglasitvi in kartografska dokumentacija.
3. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu odloka na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. Dodatne informacije dobite v Uradu župana, Šolska 5, Slovenj Gradec ali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.
5. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, občinskem glasilu Glasnik ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si), kjer je do poteka razgrnitve predlog odloka dostopen tudi v elektronski obliki.
Št. 350-0006/2015
Slovenj Gradec, dne 15. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti