Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4259. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, stran 13856.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZHZP), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) in 7., 8. ter 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) je Občinski svet Občine Razkrižje na 9. redni seji 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 89/07, 107/09 in 105/13) se v drugem odstavku 7. člena za vrstico »86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti« dodata vrstici:
»88.100 – Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
88.9 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve.«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v deveti alineji »in« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »nege na domu« se doda »socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe ter drugega socialnega varstva brez nastanitve«.
V osemnajsti alineji prvega odstavka 8. člena se pred besedo »fizioterapija« doda »fiziatrija,«.
3. člen 
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 014-0012/2015-4
Razkrižje, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti