Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice, stran 13821.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo ZMed-UPB1, 47/12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice 
1. člen
Prva alineja 7. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10) se spremeni tako, da se glasi:
»– odgovorni urednik, ki ga predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s soglasjem župana,«
2. člen 
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki mora k predlogu pridobiti soglasje župana. Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odgovornega urednika izbere na podlagi javnega razpisa,ki ga objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata odgovornega urednika.
(3) Objavljen javni razpis mora vsebovati: predmet razpisa, pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, zahtevano dokumentacijo, rok in način oddaje prijav, ter rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva imenovanja odgovornega urednika.
(4) Prijava kandidatov mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, vsebovati še predlog programske zasnove in vizijo javnega glasila. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(5) V primeru prenehanju mandata odgovornega urednika, občinski svet na predlog župana za čas do imenovanja odgovornega urednika na podlagi javnega razpisa, imenuje vršilca dolžnosti odgovornega urednika za največ 6 mesecev, ki se lahko v primeru ponovitve javnega razpisa podaljša za največ 6 mesecev. Za imenovanje vršilca dolžnosti ni potreben javni razpis.
(6) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko s soglasjem župana občinskemu svetu predlaga razrešitev odgovornega urednika, če ne deluje v skladu s programsko zasnovo.
(7) Pred imenovanjem oziroma razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredništva.«
3. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovorni urednik mora poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o medijih, izpolnjevati še naslednji pogoj:
– najmanj VI/1. stopnja izobrazbe.
(2) Pri izbiri in imenovanju se upoštevajo naslednji kriteriji:
– izkušnje na področju uredniškega ali novinarskega dela,
– poznavanje problematike dela in življenja v občini,
– organizacijske sposobnosti.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2015-3
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti