Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4220. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 13807.

  
SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepa 1. redne seje Sveta RCERO LJUBLJANA z dne 24. 12. 2015 objavlja
C E N I K 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
Za občine Ig, Velike Lašče in Cerklje na Gorenjskem* 
Cenik velja od 1. 1. 2016 dalje
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Z. št.
Vrsta storitve
Enota
Cena v EUR brez DDV
DDV 9,5 %
Cena v EUR z DDV
1.
Zbiranje komunalnih odpadkov 
1.1.
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov
kg
0,0043
0,0004
0,0047
1.2.
Storitev zbiranja komunalnih odpadkov
kg
0,1288
0,0122
0,1410
2.
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov 
2.1.
Javna infrastruktura zbiranja biološko razgradljivih odpadkov
kg
0,0023
0,0002
0,0025
2.2.
Storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov
kg
0,0485
0,0046
0,0531
OBDELAVA IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Z. št.
Klasifik. številka odpadka
Vrsta storitve
Enota
Cena v EUR brez DDV
DDV 9,5 %
Cena v EUR z DDV
1.
20 03 01 
20 03 07 
20 01 38
Obdelava komunalnih odpadkov
1.1.
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov
kg
0,0385
0,0037
0,0422
1.2.
Storitev obdelave komunalnih odpadkov
kg
0,0674
0,0064
0,0738
2.
20 01 08 
20 02 01 
20 03 02
Obdelava bioloških odpadkov
2.1.
Javna infrastruktura obdelave bioloških odpadkov
kg
0,0179
0,0017
0,0196
2.2.
Storitev obdelave bioloških odpadkov
kg
0,0456
0,0043
0,0499
3.
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 
Obračuna se 4,9 % v obdelavo sprejetih odpadkov
3.1.
Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkov
kg
0,0609
0,0058
0,0667
3.2.
Storitev odlaganja komunalnih odpadkov
kg
0,1883
0,0179
0,2062
* Ceniki za Občino Cerklje na Gorenjskem se začnejo uporabljati po sklenitvi koncesijskih pogodb za GJS zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov.
Z dnem uveljavitve cen po tem ceniku, prenehajo veljati cene z dne 1. 6. 2015.
Ljubljana, dne 24. decembra 2015
Janko Kramžar l.r.
Direktor