Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4215. Sklep o dopolnitvah Sklepa o stanovanjski najemnini, stran 13800.

  
Na podlagi 107. in 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS in 79/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji 14. decembra 2015 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o stanovanjski najemnini 
I. 
V Sklepu o stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 38/14) se v I. točki dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za stanovanjske enote v lasti Mestne občine Ljubljana, za katere bo iz razloga preprečitve propadanja stanovanjskih enot sklenjeno najemno razmerje, se s tem sklepom določi višina najemnine.
Za pridobljene zasedene stanovanjske enote se do pričetka prenove ohrani višina najemnine iz obstoječih najemnih razmerij.«.
II. 
V III. točki se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če premoženje najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva vrednost stanovanja, na katerem je ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev ali otrok, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina glede na premoženjski razred in stanovanjsko površino, ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine. Tržna najemnina na m2 glede na uvrstitev v premoženjski razred znaša mesečno:
Premoženjski razred
 % vrednosti primernega stanovanja*
Tržna najemnina/m2 v eurih
1
nad 40 %–100 %
4,8
2
nad 100 %–130 %
6
3
več kot 130 %
7
* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami)
Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upoštevaje sklenjeno najemno pogodbo, določi tržna najemnina v višini 9 eurov/m2 stanovanjske površine, ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine.«.
III. 
V IV. točki se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če premoženje najemnika in uporabnikov neprofitnega najemnega stanovanja presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva vrednost stanovanja na katerem je ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev ali otrok, se določi tržna najemnina glede na premoženjski razred in stanovanjsko površino, ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine. Tržna najemnina na m2 glede na uvrstitev v premoženjski razred znaša mesečno:
Premoženjski razred
 % vrednosti primernega stanovanja*
Tržna najemnina/m2 v eurih
1
nad 40 %–100 %
4,4
2
nad 100 %–130 %
5,5
3
več kot 130 %
7
* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami)
Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnega stanovanja presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upoštevaje sklenjeno najemno pogodbo, določi tržna najemnina v višini 9 eurov/m2 stanovanjske površine, ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine.«.
IV. 
V V. točki se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vse stanovanjske enote, ki jih trenutno ni mogoče izročiti kot predmet po najemni pogodbi v stanju, ki bi najemniku omogočalo normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi, ter stanovanjske enote, katerih prenova ali prodaja ni možna (npr. zaradi neurejenih lastniških razmerij, nesoglasja lastnikov glede adaptacije, prodaje ipd.), se zaradi preprečitve propadanja lahko v obstoječem stanju oddajo v najem za določen čas in simbolično najemnino v višini 1 eura mesečno na posamezno stanovanjsko enoto ter plačilo obratovalnih stroškov.«.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-55/2015-2
Ljubljana, dne 14. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti