Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4200. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, stran 13778.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-36/2015-17/464, z dne 9. 12. 2015, družba Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Koper.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Slika 1
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Slika 2
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Slika 3
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Brez DDV
z DDV
Brez DDV
z DDV
Brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,9320
2,3570
1,9232
2,3463
1,9147
2,3359
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,5502
1,8912
1,5502
1,8912
1,5502
1,8912
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
1,2208
1,4894
1,2208
1,4894
1,2208
1,4894
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS, št. 79/14).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. MPL-OMR-01/2015
Koper, dne 11. decembra 2015
EVA 2015-2430-0129
MESTNI PLINOVODI d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
Pietro Perini l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti