Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4198. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer, stran 13774.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-48/2015-14/457, z dne 30. 11. 2015, družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Log - Dragomer, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Log – Dragomer, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
0,3747
0,4571
CDK2
201–500
4,9228
6,0058
0,1362
0,1662
CDK3
501–1.500
4,9228
6,0058
0,1362
0,1662
CDK4
1.501–2.500
7,1110
8,6754
0,1236
0,1508
CDK5
2.501–4.500
7,1110
8,6754
0,1236
0,1508
CDK6
4.501–10.000
16,4319
20,0469
0,3912
0,4773
0,0926
0,1130
CDK7
10.001–30.000
39,9059
48,6852
0,3912
0,4773
0,0926
0,1130
CDK8
30.001–70.000
93,8963
114,5535
0,3912
0,4773
0,0925
0,1129
CDK9
70.001–100.000
140,8447
171,8305
0,3912
0,4773
0,0925
0,1129
CDK10
100.001–200.000
0,7676
0,9365
0,0596
0,0727
CDK11
200.001–600.000
0,7676
0,9365
0,0596
0,0727
CDK12
600.001–1.000.000
0,7563
0,9227
0,0587
0,0716
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,7563
0,9227
0,0587
0,0716
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,4984
0,6080
0,0249
0,0304
CDK15
nad 15.000.001
0,4758
0,5805
0,0167
0,0204
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
0,3859
0,4708
CDK2
201–500
5,0705
6,1860
0,1403
0,1712
CDK3
501–1.500
5,0705
6,1860
0,1403
0,1712
CDK4
1.501–2.500
7,3243
8,9356
0,1273
0,1553
CDK5
2.501–4.500
7,3243
8,9356
0,1273
0,1553
CDK6
4.501–10.000
16,9249
20,6484
0,4029
0,4915
0,0954
0,1164
CDK7
10.001–30.000
41,1031
50,1458
0,4029
0,4915
0,0954
0,1164
CDK8
30.001–70.000
96,7132
117,9901
0,4029
0,4915
0,0953
0,1163
CDK9
70.001–100.000
145,0700
176,9854
0,4029
0,4915
0,0953
0,1163
CDK10
100.001–200.000
0,7906
0,9645
0,0613
0,0748
CDK11
200.001–600.000
0,7906
0,9645
0,0613
0,0748
CDK12
600.001–1.000.000
0,7790
0,9504
0,0604
0,0737
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,7790
0,9504
0,0604
0,0737
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,5134
0,6263
0,0256
0,0312
CDK15
nad 15.000.001
0,4901
0,5979
0,0172
0,0210
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
 
CDKi
 
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
0,3975
0,4850
CDK2
201–500
5,2226
6,3716
0,1445
0,1763
CDK3
501–1.500
5,2226
6,3716
0,1445
0,1763
CDK4
1.501–2.500
7,5440
9,2037
0,1311
0,1599
CDK5
2.501–4.500
7,5440
9,2037
0,1311
0,1599
CDK6
4.501–10.000
17,4326
21,2678
0,4150
0,5063
0,0983
0,1199
CDK7
10.001–30.000
42,3362
51,6502
0,4150
0,5063
0,0983
0,1199
CDK8
30.001–70.000
99,6146
121,5298
0,4150
0,5063
0,0982
0,1198
CDK9
70.001–100.000
149,4221
182,2950
0,4150
0,5063
0,0982
0,1198
CDK10
100.001–200.000
0,8143
0,9934
0,0631
0,0770
CDK11
200.001–600.000
0,8143
0,9934
0,0631
0,0770
CDK12
600.001–1.000.000
0,8024
0,9789
0,0622
0,0759
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,8024
0,9789
0,0622
0,0759
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,5288
0,6451
0,0264
0,0322
CDK15
nad 15.000.001
0,5048
0,6159
0,0177
0,0216
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve – za mesec
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
1,2941
1,5788
1,2941
1,5788
1,2941
1,5788
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 108/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. AE/6/2015
Ljubljana dne 14. decembra 2015
EVA 2015-2430-0130
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o 
Zakoniti zastopnik 
Direktor 
Samo Lozej l.r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti