Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4197. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 13772.

  
Na podlagi prvega odstavka 250. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 221-37/2015-11/457 z dne 14. 12. 2015, družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
5,2833
6,4456
0,1203
0,1468
CDK2
201–500
5,2833
6,4456
0,1203
0,1468
CDK3
501–1.500
5,2833
6,4456
0,1203
0,1468
CDK4
1.501–2.500
5,2833
6,4456
0,1203
0,1468
CDK5
2.501–4.500
5,2833
6,4456
0,1203
0,1468
CDK6
4.501–10.000
0,0000
0,0000
0,5108
0,6232
0,0951
0,1160
CDK7
10.001–30.000
0,0000
0,0000
0,5108
0,6232
0,0951
0,1160
CDK8
30.001–70.000
0,0000
0,0000
0,5108
0,6232
0,0951
0,1160
CDK9
70.001–100.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6335
0,7729
0,0887
0,1082
CDK10
100.001–200.000
0,6335
0,7729
0,0887
0,1082
CDK11
200.001–600.000
0,6335
0,7729
0,0887
0,1082
CDK12
600.001–1.000.000
0,1292
0,1576
0,0369
0,0450
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,1292
0,1576
0,0369
0,0450
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,1292
0,1576
0,0369
0,0450
CDK15
nad 15.000.001
0,1292
0,1576
0,0369
0,0450
– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
5,4418
6,6390
0,1239
0,1512
CDK2
201–500
5,4418
6,6390
0,1239
0,1512
CDK3
501–1.500
5,4418
6,6390
0,1239
0,1512
CDK4
1.501–2.500
5,4418
6,6390
0,1239
0,1512
CDK5
2.501–4.500
5,4418
6,6390
0,1239
0,1512
CDK6
4.501–10.000
0,0000
0,0000
0,5261
0,6418
0,0979
0,1194
CDK7
10.001–30.000
0,0000
0,0000
0,5261
0,6418
0,0979
0,1194
CDK8
30.001–70.000
0,0000
0,0000
0,5261
0,6418
0,0979
0,1194
CDK9
70.001–100.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6518
0,7952
0,0913
0,1114
CDK10
100.001–200.000
0,6518
0,7952
0,0913
0,1114
CDK11
200.001–600.000
0,6518
0,7952
0,0913
0,1114
CDK12
600.001–1.000.000
0,1329
0,1621
0,0380
0,0465
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,1329
0,1621
0,0380
0,0464
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,1329
0,1621
0,0380
0,0464
CDK15
nad 15.000.001
0,1329
0,1621
0,0380
0,0464
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[Sm3 /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–200
5,6050
6,8381
0,1276
0,1557
CDK2
201–500
5,6050
6,8381
0,1276
0,1557
CDK3
501–1.500
5,6050
6,8381
0,1276
0,1557
CDK4
1.501–2.500
5,6050
6,8381
0,1276
0,1557
CDK5
2.501–4.500
5,6050
6,8381
0,1276
0,1557
CDK6
4.501–10.000
0,0000
0,0000
0,5419
0,6611
0,1009
0,1231
CDK7
10.001–30.000
0,0000
0,0000
0,5419
0,6611
0,1009
0,1231
CDK8
30.001–70.000
0,0000
0,0000
0,5419
0,6611
0,1009
0,1231
CDK9
70.001–100.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6714
0,8191
0,0941
0,1148
CDK10
100.001–200.000
0,6714
0,8191
0,0941
0,1148
CDK11
200.001–600.000
0,6714
0,8191
0,0941
0,1148
CDK12
600.001–1.000.000
0,1369
0,1670
0,0391
0,0477
CDK13
1.000.001–5.000.000
0,1369
0,1670
0,0391
0,0477
CDK14
5.000.001–15.000.000
0,1369
0,1670
0,0391
0,0477
CDK15
nad 15.000.001
0,1369
0,1670
0,0391
0,0477
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2016
2017
2018
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
0,9424
1,1497
0,9707
1,1843
0,9998
1,2198
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 12/13 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM 1/12-78/2015
Vrhnika, dne 15. decembra 2015
EVA 2015-2430-0128
Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
Direktorica 
mag. Brigita Šen Kreže l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti